Arli  International

Kompania Arli International, me qëndër në Maminas, është themeluar si person fizik në vitin 1992. Është shndërruar në person juridik në vitin 1996. Ushtron veprimtari ne te gjithe territorin e Shqiperise dhe trojet shqiptare (Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi). Shumëllojshmëria e artikujve bujqësorë është karakteristika e kësaj kompanie.

Pesticidet, plehërat, fidanët e pemëve frutore, ullinjëve e agrumeve, hardhive e bimëve dekorative importohen nga kompani të njohura në Europë dhe në botë midis të cilave përmendim: SIPCAM Oxon-Itali, Gianoccaro-Itali, COOP Agri-Francë, Apollon-Sh.B.A, Zheng-Kinë. Farërat cilësore të perimeve, grurit, bimëve foragjere e misrit importohen nga Larossa Emanuele-Itali, Bologna Sementi-Itali.Për më shumë se dy dekada, kompania punon në shërbim të bujqësisë shqiptare me prodhime cilësore, shërbime këshillimore, korrektesi e përgjegjësi në të gjitha hallkat e veprimtarisë.

11995_DSC_0167
30605_DSC_0200
19300_DSC_0195
83653_DSC_0168

 Bashkëpunon me mbi 300 specialistë të lartë të bujqësisë. Organizon takime për promovimin e të rejave shkencore në bujqësi. Ndër takimet më cilësore ka qënë Ëorkshop-i për njohjen e preparateve të shëndetit publik. Veprimtari e realizuar në bashkëpunim me “Ministrinë e Bujqësisë, ushqimit e mbrojtjes së konsumatorit”, Ministrinë e shëndetësisë, Institutin e shëndetit pubik, Kompaninë PELGAR-Angli dhe Itali kompania Arli International është kompletuar me mjedise cilësore, me specialistë me shumë përvojë e të rinj, 8 agronomë, inxhinierë kimistë, veterinerë, ekonomistë dhe juristë. Parimi bazë i punës ka qënë dhe mbetet njohja dhe respektimi i ligjit, komunikimi korrekt e i cliter, mbrojtja e prodhimit bujqësor, këshillimi koherent deri tek fermeri. Një nga objektivat e kompanisë është futja në sistemin e prodhimt të farave të vendit duke e parë atë si pjesë e identitetit kombëtar, sic e kanë dhe shumë vende të tjera të botës.

24191_DSC_0182
31649_DSC_0175
48490_DSC_0216