tob

Miresevini ne Arli International

Kompania Arli International, me qëndër në Maminas, është themeluar si person fizik në vitin 1992. Është shndërruar në person juridik në vitin 1996. Ushtron veprimtari ne te gjithe territorin e Shqiperise dhe trojet shqiptare (Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi). Shumëllojshmëria e artikujve bujqësorë është karakteristika e kësaj kompanie. Pesticidet, plehërat, fidanët e pemëve frutore, ullinjëve e agrumeve, hardhive e bimëve dekorative importohen nga kompani të njohura në Europë dhe në botë midis të cilave përmendim:  SIPCAM Oxon-Itali, Gianoccaro-Itali, COOP Agri-Francë, Apollon-Sh.B.A, Zheng-Kinë. Farërat cilësore të perimeve, grurit, bimëve foragjere e misrit importohen nga Larossa Emanuele-Itali, Bologna Sementi-Itali.

Sherbimet Tona

Arli International sjell ne tregun shqipeatr sherbimet e saj duke filluar nga agromarketi, qendra e formimit profesional bujqesor si edhe procesin e dezinfektimit.

picture of small bud growing in spring  with different stages

Agromarket

Arli International sjell ne tregun shqiptar agromarketin ne te cilin mund te gjeni cdo produkt te nevojshem per prodhimet bujqesore per te siguruar prodhimtari te larte dhe produkte cilesore.

11224_9226

Universiteti

Arli International qendron gjithmon ne krahe te fermereve shqipetar duke kontribuar per rritjen e standarteve dhe cilesise duke sjelle per here te pare shkollen e pare profesionale bujqesore.

download

Dezinfektim

Arli International sjell gjithashtu sherbimin e dezinfektimit per te larguar cdo organizem te demshem te cilat shkaktojne semundje dhe ndalojne ecurine e bimes.

Pesticide

ARLI INTERNATIONAL

Desinfektim

null

Dezinfektime

Dezinfektimi eshte procesi i heqjes se organizmave qe shkaktojne semundje .Kemi dy lloje dezinfektimesh,ate parandalues dhe qendror.

null

Dezinsektime

Procesi i heqjes se insekteve  te demshem. Per te mund ta realizuar kete fillimisht duhet te identifikohet prania e insektit, lloji, dhe niveli i infektimit.

null

Deratizime

Deratizimi konsiston kryesisht ne metoden e luftimit te minjve. Luftimi i tyre eshte nje proces i luftimit dhe elemimit te produkteve qe ata konsumojne

QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL BUJQESOR