SHKOLLA E PARË PROFESIONALE BUJQËSORE PARA DHE PASUNIVERSITARE

Për më shumë se dy dekada, kompania punon në shërbim të bujqësisë shqiptare me prodhime cilësore, shërbime këshillimore, korrektesi e përgjegjësi në të gjitha hallkat e veprimtarisë. Bashkëpunon me mbi 300 specialistë të lartë të bujqësisë. Organizon takime për promovimin e të rejave shkencore në bujqësi. Ndër takimet më cilësore ka qënë Ëorkshop-i për njohjen e preparateve të shëndetit publik. Veprimtari e realizuar në bashkëpunim me “Ministrinë e Bujqësisë, ushqimit e mbrojtjes së konsumatorit”, Ministrinë e shëndetësisë, Institutin e shëndetit pubik, Kompaninë PELGAR-Angli dhe Itali kompania Arli International është kompletuar me mjedise cilësore, me specialistë me shumë përvojë e të rinj, 8 agronomë, inxhinierë kimistë, veterinerë, ekonomistë dhe juristë.

Parimi bazë i punës ka qënë dhe mbetet njohja dhe respektimi i ligjit, komunikimi korrekt e i cliter, mbrojtja e prodhimit bujqësor, këshillimi koherent deri tek fermeri. Një nga objektivat e kompanisë është futja në sistemin e prodhimt të farave të vendit duke e parë atë si pjesë e identitetit kombëtar, sic e kanë dhe shumë vende të tjera të botës.

11224_9226
11224_41731
11224_19361

E liçensuar nga :Ministria e Punës dhe Shërbimit Social

null

Laboratorë modern

null

Ambjente bashkëkohore

null

Staf pedagogjik profesional

null

Praktika konkrete në kontakt me natyrën

Kurset Tona

 • Shëndeti Publik

 • Mbrojtja e bimëve

 • Masat teknike dhe të shërbimit

 • Prodhimi i farërave

 • Prodhimi i fidanëve

 • Kultivimi i perimeve në sera

 • Pemtaria

 • Bimët sub-tropikale

 • Programimi i të ushqyerit të bimëve

ORARI MESIMOR

Kursi i mbrojtjes së interguar të bimëve do të zhvillohet në fundjavë (shtunë e diel). Mësimi do të zhvillohet me sistemin 90 minuta ora mësimore ,me katër seanca në ditë.Do të zhvillohen praktika mësimore konkrete në kompani dhe mjediset përreth.Pesë ditë do të jenë praktika profesionale-shkencore në objekte sipas lëndëve përkatëse.

Orët e mësimit

 • 08:00 – 09:30
 • 09:45 – 11:45
 • 11:30 – 13:00
 • 13:15 – 14:45

E Shtunë

 • Leksion
 • Leksion
 • Praktike
 • Praktike

E Diel

 • Leksion
 • Leksion
 • Praktike
 • Praktike

Arsim i Mesem Parauniversitar

Pas mbarimit të kësaj shkolle, ju keni të drejtë të vazhdoni shkollën e lartë në degët që dëshironi, pa kufizim. Gjithashtu në përfundim të shkollës ju pajiseni me diplomë.

DEGA : AGRONOMI

Lendet

 • Gjuhe Shqipe
 • Letersi
 • Anglisht
 • Italisht
 • Matematike
 • Fizike
 • Kimi
 • Shkencat sociale
 • Histori
 • Gjeografi
 • TIK
 • Edukim fizik
 • Bazat e bujqesise
 • Perime-lule & Bimet e arave
 • Mbareshtimi i kafsheve
 • Bazat e mekanikes

DEGA : VETERINARI

Lendet

 • Gjuhe Shqipe
 • Letersi
 • Anglisht
 • Italisht
 • Matematike
 • Fizike
 • Kimi
 • Shkencat sociale
 • Histori
 • Gjeografi
 • TIK
 • Edukim fizik
 • Zoohigjiene
 • Anatomia dhe fiziologjia
 • Mbareshtimi i kafsheve